1640/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 8 februari 1985 om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland (160/85) 2 § och mellanrubriken före den, samt 3 och 10 §§, samt fogas till förordningen en ny 1 a § och en ny mellanrubrik före den samt en ny mellanrubrik före 3 § som följer:

Tjänster
1 a §

Utöver landskapsfogdetjänsten kan vid landskapsfogdeämbetet finnas tjänster som biträdande utmätningsman.

Dessutom kan vid landskapsfogdeämbetet finnas andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Behörighetsvillkor för tjänsterna
2 §

Behörighetsvillkor är

1) för landskapsfogdetjänsten juris kandidatexamen och förtrogenhet med utsökningsväsendet och förvaltningsuppgifter,

2) för en tjänst som biträdande utmätningsman vid landskapsfogdeämbetet lämplig examen på institutnivå eller studentexamen eller genom praktisk erfarenhet uppnådd förtrogenhet med verkställighetsuppgifter inom utsökningen, samt

3) för övriga tjänster vid landskapsfogdeämbetet en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller någon annan utbildning som tjänsten förutsätter.

Besättande av tjänster och beviljande av tjänstledighet
3 §

Landskapsfogden utnämns av justitieministeriet. Tjänsten ledigförklaras av länsstyrelsen i landskapet Åland.

Övriga tjänstemän och personalen i arbetsavtalsförhållande vid landskapsfodgeämbetet utnämns eller antas av landskapsfogden.

10 §

Närmare bestämmelser om verksamheten vid landskapsfogdeämbetet meddelas i en arbetsordning som fastställs av chefen för landskapsfogdeämbetet.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.