1638/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av 23 b § förordningen om verkställighet av bötesstraff

På föredragning av justitieministern ändras i förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/69) 23 b § 1 mom., sådant det lyder i förordning av den 18 juni 1981 (444/81), som följer:

23 b §

Är fordran eller den utestående delen därav mindre än 40 mark, får länsstyrelsen eller justitieministeriet avstå från verkställigheten.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.