1635/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av lagen om utsökningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 december 1984 om utsökningsväsendet (866/84) 3 § 1 mom. samt 4 § och mellanrubriken före den som följer:

3 §

Lokala utsökningsmyndigheter är stadsfogdeämbetet och länsmannen. Stadsfogdeämbete i Helsingfors stad är exekutionsverket. Stadsfogdeämbetet är också den myndighet som verkställer domar i brottmål. Om den lokala utsökningsmyndigheten i landskapet Åland stadgas särskilt.


Tjänster
4 §

Vid ett stadsfogdeämbete kan finnas tjänster som förste stadsfogde och stadsfogde. Vid Helsingfors exekutionsverk finns en tjänst som ledande stadsfogde.

Chef för stadsfogdeämbetet är en stadsfogde. Finns det vid ämbetet flera stadsfogdar, är förste stadsfogden chef för ämbetsverket. Den ledande stadsfogden är chef för Helsingfors exekutionsverk.

Angående tjänsterna som länsman och biträdande länsman stadgas särskilt.

Om de övriga tjänsterna vid stadsfogdeämbetena och om motsvarande tjänster i länsmansdistrikten stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1992.

Regeringens proposition 50/91
Lagutsk. bet. 3/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.