1630/1991

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1991

Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1992

Finansministeriet har på framställning av undervisningsministeriet med stöd av 65 § lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) beslutat:

1 §

De tävlingar som nämns i detta beslut är sådana i 65 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsedda nationella eller internationella, i konstnärligt hänseende betydelsefulla tävlingar på konstens område som anordnas under år 1992 och i vilka priserna inte anses såsom skattepliktig inkomst.

2 §
Filmkonst

Risto Jarva -pristävlingen vid Tammerfors filmfestival;

Den internationella kortfilmstävlingen vid Tammerfors filmfestival;

Den inhemska kortfilmstävlingen vid Tammerfors filmfestival;

Den öppna finländska kortfilmstävlingen 1991-1992, anordnad av komissionen Finland 75 år och Tampereen Elokuvajuhlat r.y.

3 §
Litteratur

Arvid Mörne-tävlingen, anordnad av Svenska Folkskolans Vänner;

Science fiction- och fantasinovelltävlingen, anordnad av Tampereen Science Fiction Seura r.y.;

J.H. Erkkos fonds novelltävling, anordnad av Suomen Nuorison Liitto r.y.;

Skådespelstävlingen för självständighetens jubileumsår 1992, anordnad av Äidinkielen opettajain liitto r.y. och tidningen Teatteri-lehti;

Barnromantävlingen anordnad av bokförlaget Otava.

4 §
Bildkonst

Tävlingen i skapandet av en årsmedalj för 1992, anordnad av Gillet för Medaljkonst i Finland r.f.;

Pro Graphica Mino-tävlingen, anordnad av Lojo stad och Galleria Mino;

Konsttävlingen för det nya operahuset 1991-1992, anordnad av statens konstverkskomission och opera- och utställningscentralstiftelsen;

Vildmarkskonsttävlingen "Erällä", anordnad av Maaseudun Sivistysliitto r.y. och Riihimäki Mässan Ab;

Teckningstävlingen anordnad av länskonstkomissionerna i Uleåborgs och Lapplands län.

5 §
Scenkonst

Veikko Sinisalo -tävlingen, anordnad af fonden Veikko Sinisalon rahasto, Suomen Lausujain Liitto r.y. och kulturnämnden i Kajana;

Liisa Majapuro-recitationstävlingen, anordnad av delegationen Hämeen Läänin puhetaiteen neuvottelukunta.

6 §
Miljökonst

Tävlingen för planering av arkitektavdelningen vid Uleåborgs universitet, anordnad av byggnadsstyrelsen;

Planeringstävlingen för miljökonst till Gräsviken i Helsingfors, anordnad av Ympäristötaiteen säätiö - Stiftelsen för miljökonst och Finlands Arkitektförbund r.f;

Planeringstävlingen för Museet för nytidskonst, anordnad av byggnadsstyrelsen och undervisningsministeriet.

7 §
Tonkonst

Sångtävlingen Den XIII sjömanssångfestivalen i Kotka, anordnad av Kotkan Meripäivät Oy;

Den riksomfattande tävlingen för jazzband, anordnad av Suomen Jazzliitto r.y.;

FM i nidvisor, anordnat av Työväen musiikkitapahtuma r.y.;

Det 7 dragspelsmästerskapet på Nordkalotten, anordnat av kulturnämnderna i Torneå och Haparanda städer samt dragspelsklubbarna i Torneå och Haparanda;

Tävlingarna om spelmansmästerskapet i dragspels-FM och kompositionstävlingen för dragspel, anordnade av Sata-Häme Soi r.y. och Suomen Harmonikkainstituutti;

Tävlingarna Kultainen Harmonikka och Hopeinen Harmonikka, anordnade av Sata-Häme soi r.y., Suomen Harmonikkaliitto r.y. och MTV;

Finländska mästerskapstävlingarna för dragspelsorkestrar och -ensembler, anordnade av Suomen Harmonikkaliitto r.y. och Salon Seudun Harmonikkakerho r.y.;

Nordiska Gitarrfestivalens Internationella Gitarrtävling, anordnad av Nordisk Gitarrfestival r.f;

Esbo Musikskolans IV tävling i kammarmusik;

Pianotävlingen anordnad av Fazerin Musiikkisäätiö - Fazers Musikstiftelse;

Den riksomfattande tävlingen i solosång, anordnad av Villmanstrands stad;

Maj Lind-tävlingen, anordnad av Sibelius-Akademin;

Veikko Lavi-tävlingen i komposition av visor, anordnad av kulturnämnderna i Fredrikshamn och Veckelax och Kymenlaakson kesäyliopisto;

Tävlingen i komposition av musikaler, anordnad av Stiftelsen för befrämjande av skapande tonkonst i Finland;

Kompositionstävlingen anordnad av komissionen för bibeljubileumsåret 1992;

Sångtävlingen Kangasniemen laulukilpa, anordnad av Kangasniemen Musiikinystävät r.y. med Wirebo Oy:s stipendium.

8 §
Konstindustri

Tävlingen Årets Grafiker, anordnad av Grafia r.y., samt tävlingen Årets Unga Grafiker, anordnad av Grafia r.y. gemensamt med Art Print Oy och Design Forum Finland;

Möbeldesigntävlingen Mööpeli 92, anordnad av Seinäjoen Seudun Nuorkauppakamari r.y.;

Tävlingen i planering av en affisch för den X affischbiennalen i Lahtis, anordnad av Grafia r.y., Graafiset Muotoilijat r.y., Lahtis stad och Konstindustriella högskolan;

Tävlingen Unga Händer 1992, anordnad av Förbundet för hemslöjd och hantverk r.f.

9 §
Danskonst

Den riksomfattande danskavalkaden Arktiset Askeleet, anordnad av Oulun Läänin Tanssialan Tuki r.y. och Uleåborgs stad;

Koreografitävlingen anordnad av Finlands Danskonstnärsförbund r.f.

10 §
Fotografikonst

Tävlingen Vuoden Luontokuva (Årets naturbild), anordnad av Suomen Luonnonvalokuvaajat r.y.;

Tävlingen Årets pressbild, anordnad av Finlands Pressfotografer r. f.;

Tävlingarna Kameralehden Suurkilpailu 1992 och Omat kuvat, anordnade av Kameraseura r.y.;

Fotofinlandia-tävlingen, anordnad av Finlands fotoorganisationers centralförbund Finnfoto r.f.;

Tävlingen 90-luvun Helsinkiä, anordnad av Kameraseura r.y. och Helsingfors stads informationsbyrå;

Den internationella fotografiutställningen för de finsk-ugriska folken 1992, anordnad av Etelä-Karjalan Kuvakeskus r.y., Konstindustriella högskolan och Konstindustrimuseet;

Fotografitävlingen Kodak Award 1992, Finlandstävlingen, anordnad av Kodak Oy.

11 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992. Det tillämpas vid beskattningen för år 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. överinspektör
Jukka Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.