1628/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ägobyte mellan staten och Helsingfors stad

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Undervisningsministeriet berättigas att på de villkor som det bestämmer till Helsingfors stad överlåta tomten nr 2 i kvarteret nr 33 270 och tomten nr 2 i kvarteret 33 276 i 33 stadsdelen i Helsingfors stad, outbrutna områden på sammanlagt ca 38 765 m2 som hör till lägenheten Malmgård RNr 4:13 i Södra Kårböle by, outbrutna områden på ca 87 311 m2 som hör till lägenheterna Valtion rautateiden hiekanotto RNr 3:305, Å 66 RNr 5:33 och Å 73 RNr 5:74 samt Park- och vägområdet RNr 31 i Mosabacka by samt lägenheten Å 72 RNr 5:36 i Mosabacka by, vilka områden är belägna i Helsingfors stad, förutsatt att staden för sin del till staten överlåter tomt nr 4 jämte byggnader i kvarteret nr 30 114 i 30 stadsdelen i Helsingfors stad.

2 §

Denna lag träder i kraft den 30 december 1991.

Regeringens proposition 94/91
Statsutsk. bet. 39/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.