1627/1991

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1991

Finansministeriets beslut om ändring av 1 § finansministeriets beslut om befrielse från motorfordonsskatt eller nedsättning av skatten för vissa utomlands registrerade fordon

Finansministeriet har ändrat 1 § 1 mom. 1 punkten i sitt beslut av den 28 december 1977 om befrielse från motorfordonsskatt eller nedsättning av skatten för vissa utomlands registrerade fordon, sådan den lyder i finansministeriets beslut av den 8 februari 1991 (227/91), som följer:

1 §

På grund av ömsesidighet beviljas befrielse från eller nedsättning av sådan motorfordonsskatt för utomlands registrerade fordon som införts till Finland för tillfällig användning, vilken avses i 9 § förordningen angående verkställighet och tillämpning av lagen om skatt på motorfordon, sådan denna paragraf lyder i förordning av den 27 maj 1977 (412/77) och delvis förändrad i förordning av den 10 april 1981 och 27 juni 1986 (250/81 och 495/86), som följer:

1) befrias från den fasta skatten och konsumtionsskatten fordon som är registrerade i Danmark, Estland, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Grekland, Iran, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Socialistiska rådsrepublikernas förbund eller Tunisien, lastbilar och släpvagnar till lastbil, som är registrerade i Libyen, samt bussar, som är registrerade i Turkiet, och sådana lastbilar som är registrerade i Turkiet och används i trafik mellan Finland och Turkiet;Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992. Beslutet tillämpas på fordon som används i Finland den 1 januari 1992 eller därefter.

Helsingfors den 19 december 1991

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. äldre regeringssekreterare
Heikki Kuitunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.