1619/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av 4 a § lagen om rådstuvurätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 a § 2 mom. lagen den 23 april 1976 om rådstuvurätt (351/76), sådant det lyder i lag av den 14 december 1979 (896/79), som följer:

4 a §

En notarie som tjänstgör vid en rådstuvurätt får, enligt vad som närmare stadgas genom förordning, förordnas att på eget ansvar handlägga ärenden som hör till domaruppgifterna och som en medlem av rådstuvurätten har rätt att avgöra ensam.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 169/91
Lagutsk. bet. 6/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.