1613/1991

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1991

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om justering av i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedd inkomstgräns

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 43 a § 2 mom. lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst, sådant detta lagrum lyder i lag av den 19 december 1980 (973/80), beslutat:

1 §

Den i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedda inkomstgränsen för full tilläggsränta är i envar dyrhetsklass 23 315 mark.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 18 december 1991

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Tf. överinspektör
Jukka Mäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.