1612/1991

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1991

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om grunderna för användningen av länsutvecklingspengar

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet ändrat 4 §, 2 mom. i sitt beslut av den 23 februari 1989 om grunderna för användningen av länsutvecklingspengar (200/89) som följer:

4 §

Understöd kan beviljas för näringspolitiska samarbetsprojekt mellan Finland och de övriga europeiska länderna och för andra samarbetsprojekt mellan respektive länder som främjar den regionala utvecklingen.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 19 december 1991

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. regionutvecklingsråd
Veijo Kavonius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.