1609/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster samt ändring av vissa tjänstebenämningar vid olycksfallsverket

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom., 7 § 1 mom. och 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), av dessa lagrum 6 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1990 (673/90):

1 §

Indras från den 1 januari 1992:

Antal Tjänstebenämning Löneklass
1 jurist A 20
1 programmerare A 17
4 föredragande A 16
1 biträdande arkivarie A 14
1 deltidsanställd byråsekreterare A 11
1 maskinskrivare A 5
12 byråfunktionär A 4

Inrättas från den 1 januari 1992:

Antal Tjänstebenämning Löneklass
1 jurist A 23
1 specialplanerare A 22
4 föredragande A 19
1 biträdande arkivarie A 19
1 ADB-planerare A 18
1 planerare A 17
2 avdelningssekreterare A 16
2 avdelningssekreterare A 15
3 avdeiningssekreterare A 14
2 §

Ändras från den 1 januari 1992:

Antal Tidigare benämning Löneklass Ny benämning
1 ekonomisekreterare A 23 överinspektör
1 planeringssekreterare A 21 specialplanerare
1 utbildningssekreterare A 21 utbildningschef
1 informatör A 21 informationschef
1 registrator A 13 byråsekreterare
1 registrator A11 byråsekreterare
1 registrator A 10 byråsekreterare
1 dataregistrerare A 10 byråsekreterare
1 dataregistrerare A 9 byråsekreterare
3 dataregistrerare A 7 byråfunktionår
l yngre vaktmästare A 7 vaktmästare
3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. De tjänster som har inrättats genom denna tjänsterna inrättats. förordning får första gången besättas utan att de förklaras lediga.

Åtgärder för besättande av de tjänster som har inrättats genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsterna inrättats.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.