1604/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om ersättningar för service vid statliga verksamhetsenheter för socialvården och hälsovården

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 22 december 1983 om ersättningar för service vid statliga verksamhetsenheter för socialvården och hälsovården (1057/83) 3 § 1 mom., 4 § 1 mom. och 7 §,

dessa lagrum sådana de lyder i förordning av den 21 december 1990 (1217/90), som följer:

3 §

I ersättning för fostran, vård eller undervisning vid statens skolhem uppbärs för de tjänster som utnyttjas av barn eller unga personer som anvisats till skolhem 937 mark i dygnet.


4 §

För sådan service i anstaltsvård vid statens verksamhetsenheter för missbrukarvård som avses i 24 § socialvårdslagen (710/82) uppbärs i ersättning för service, utnyttjad av den som intagits som klient, 497 mark i dygnet.


7 §

För vård av den som anvisats sjukplats i statens sinnessjukhus uppbärs 877 mark per dygn.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.