1601/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

upphävs 32 § förordningen den 29 november 1968 om alkoholdrycker (644/68) samt

ändras 27 och 28 §§ som följer:

27 §

Utskänkning på ett utskänknigsställe får inte inledas förrän rörelsen eller verksamheten inletts.

28 §

Rätt att utskänka alkoholdrycker i en förplägnadsrörelse på en järnvägsstation och i ett tågs restaurangvagn får beviljas endast om Statsjärnvägarna har samtyckt till utskänkningen. Har samtycke givits på vissa villkor som begränsar utskänkningen, skall de iakttas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.