1600/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om stöd för vård av barn i hemmet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdelsestadgandet i lagen den 6 januari 1989 om ändring av lagen om stöd för vård av barn i hemmet (4/89), sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1387/90), som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1989 och gäller till utgången av 1992. Partiellt stöd för vård i hemmet betalas från den 1 mars 1989 till familjer som har rätt till detta stöd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 109/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 9/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.