1594/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid museiverket

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 6 § och 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Vid museiverket inrättas och indras nedan nämnda tjänster med grundlön.

Inrättas:

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13;

en byråsekreterartjänst i löneklass A 12 och

en arbetsmästartjänst i löneklass A 10.

Indras:

en byråfunktionärtjänst i löneklass A 10;

en arkivbiträdestjänst i löneklass A 9;

en byråfunktionärtjänst i löneklass A 8 och

en forskningsbiträdestjänst i löneklass A 7.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

En tjänst som har inrättats genom denna förordning kan av särskilda skäl första gången besättas utan att den ledigförklaras.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.