1593/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom arkivväsendet

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 6 och 10 §§ statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 3 augusti 1990 (673/90):

1 §

Indras den 1 januari 1992:

Antal Tjänstebenämning Löneklass
1 Forskare A 18
2 Textbehandlare A 12
1 Textbehandlare A 11
1 Byråfunktionär A 8
1 Städare A 7

Inrättas den 1 januari 1992:

Antal Tjänstebenämning Löneklass
1 Byråsekreterare A 14
2 Byråsekreterare A 13
2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder för att besätta tjänsterna får vidtas redan före den tidpunkt då de inrättas.

En tjänst som har inrättats genom denna förordning kan första gången besättas utan att den ledigförklaras.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.