1592/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning angående ändring av undervisningsområdet för professors- och biträdande professorstjänster vid vissa högskolor

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 7 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober (755/86):

1 §

En professorstjänst i kroppsövningarnas hygien och folkhälsovård vid Jyväskylä universitet i löneklass A 28 ändras till en professorstjänst i gerontologi och folkhälsovård i samma löneklass.

2 §

En professorstjänst i fysiologisk kemi vid Kuopio universitet i löneklass A 28 ändras till en professorstjänst i medicinsk biokemi i samma löneklass.

3 §

En professorstjänst i metallurgi, företrädesvis i metallers bearbetning och värmebehandling vid Tekniska högskolan i löneklass A 28 ändras till en professorstjänst i metallurgi och materiallära, företrädesvis bearbetning och värmebehandling av material, i samma löneklass.

4 §

En biträdande professorstjänst i konstruktionsteknik vid Uleåborgs universitet i löneklass A 26 ändras till en biträdande professorstjänst i husbyggnadsteknik i samma löneklass.

5 §

En biträdande professorstjänst i företagsekonomi med undervisningsområdet marknadsföring, särskilt internationell marknadsföring vid Helsingfors handelshögskola i löneklass A 26 ändras till en biträdande professorstjänst i internationell marknadsföring i samma löneklass.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.