1577/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om inrättande av vissa tjänster vid byggnadsförvaltningen

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av 6 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), sådan den lyder i lag av den 3 augusti 1990 (673/90):

1 §

Sedan riksdagen beviljat medel för ändamålet inrättas följande tjänster med grundlön.

2 §
Byggnadsförvaltningen

Inrättas:

Antal Tjänstebenämning Löneklass
1 Servicemästare A 15
2 Arbetsledare A 11
1 Gruppledare A 11
3 §

Denna förordning träder i kraft den 31 december 1991.

De tjänster som har inrättats genom denna förordning får för första gången besättas utan att de har ledigförklarats.

Åtgärder för bestättande av de tjänster som inrättas genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsterna inrättas.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.