1576/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om vissa tjänsteregleringar inom finansministeriets förvaltningsområde

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av 6 och 7 §§ statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1990 (673/90):

1 §
Skatteförvaltningen

Indras:

Antal Tjänstebenämning Löneklass
Skattestyrelsen
1 Utbildningssekreterare A 20
1 Planerare A 20
1 Byråinspektör A 19
1 Maskinskrivare A 8
Länsskatteverken
2 Skatteinspektör A 19
3 Byråfunktionär A 9
7 Byråfunktionär A 7
2 Maskinskrivare A 5
Skattebyråerna
1 Avdelningschef A 23
1 Skatteinspektör A 19
1 Biträdande skatteinspektör A 15
3 Biträdande skatteinspektör A 12
1 Biträdande skatteinspektör A 11
2 Skatteberedare A 10
1 Skatteberedare A 9
4 Skatteberedare A 8
1 Skatteberedare A 7
6 Byråfunktionär A 7
23 Byråfunktionär A 5
3 Maskinskrivare A 5

Inrättas:

Skatteförvaltningen
1 Biträdande direktör A 27
1 Överinspektör A 24
2 Äldre skatteinspektör A 23
4 Skattesekreterare A 20
1 Skattesekreterare A 19
2 Skattesekreterare A 18
1 Skattesekreterare A 17
2 Skattesekreterare A 16
12 Biträdande skattesekreterare A 15
1 Skattesekreterare A 14
1 Skattesekreterare A 13
1 Biträdande skattesekreterare A 12
10 Skatteberedare A 12
3 Byråsekreterare A 10

Ändras:

Antal Nuvarande tjänstebenämning Löneklass Ny tjänstebenämning
Länsskatteverken
1 Huvudbokförare A 15 Biträdande kamrer
1 Byråsekreterare A 15 Byråinspektör
2 Byråsekreterare A 14 Byråinspektör
1 Bokförare A 13 Biträdande kamrer
Skattebyråerna
1 Byråsekreterare A 11 Biträdande skattesekreterare
5 Byråfunktionär A 9 Skatteberedare
7 Byråfunktionär A 8 Skatteberedare
23 Byråfunktionär A 7 Skatteberedare
2 §
Bankinspektionen

Ändras:

Antal Nuvarande tjänstebenämning Löneklass Ny tjänstebenämning
1 Avdelningssekreterare A 16 Personalsekreterare
3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder för besättande av de tjänster som inrättas genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsterna inrättas.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.