1575/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster och om ändring av benämningar på vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 6 §, 7 § 1 mom. och 10 § 1 mom. av statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), av dessa lagrum 6 § sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1990 (673/90):

1 §
Länsstyrelserna

Indras räknat från den 1 januari 1992:

Antal Tjänstebenämning Löneklass
Länsstyrelsen i Nylands län
2 maskinskrivare A 5
1 maskinskrivare A 7
1 byråfunktionär A 5
1 byråfunktionär A 7
Länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län
2 byråfunktionär A 7
Länsstyrelsen i Tavastehus län
1 notarie A 16
Länsstyrelsen i Kymmene län
2 byråsekreterare A 9
Länsstyrelsen i S:t Michels län
1 byråfunktionär A 7
1 byråfunktionär A 8
Länsstyrelsen i Kuopio län
1 inspektör A 17
1 planeringssekreterare A 19
1 planerare A 21
Länsstyrelsen i Norra Karelens län
1 byråfunktionär A 7
1 byråfunktionär A 8
1 överinspektör A 22
Länsstyrelsen i Vasa län
1 byråsekreterare A 11
1 planerere A 18
1 planeringssekreterare A 19
Länsstyrelsen i Uleåborgs län
1 byråfunktionär A 5
2 byråfunktionär A 7
1 notarie A 17
Länsstyrelsen i Lapplands län
1 byråfunktionär A 8
1 planerare (deltid 56.8 %) A 17

Indras räknat från den 1 februari 1992:

Länsstyrelsen i Vasa län
1 expeditionsvakt A 9

Inrättas räknat från den 1 januari 1992:

1 specialplanerare A 22
2 §
Länsstyrelserna

Ändras räknat från den 1 januari 1992:

Antal Nuvarande tjänstebenämning Löneklass Ny tjänstebenämning
Länsstyrelsen i Kuopio län
1 skolinspektör A 24 yrkesutbildningsinspektör
Länsstyrelsen i S:Michels län
1 skolinspektör A 24 överinspektör
3 §
Befolkningsregistercentralen

Ändras räknat från den 1 januari 1992:

Antal Nuvarande tjänstebenämning Löneklass Ny tjänstebenämning
1 byråsekreterare A 15 driftsövervakare
4 byråsekreterare A 14 registerinstruktör
1 byråsekreterare A 14 utbildningssekreterare
1 byråsekreterare A 13 registerinstruktör
1 byråsekreterare A 12 registerinstruktör
1 textbehandlare A 11 byråsekreterare
1 biträdande arkivarie A 10 byråsekreterare
2 byråfunktionär A 10 byråsekreterare
4 byråfunktionär A 9 byråsekreterare
2 byråfunktionär A 8 registersekreterare
1 byråfunktionär A 7 registersekreterare
1 special-ADB-skrivare A 13 driftsinstruktör
1 special-ADB-skrivare A 12 driftsinstruktör
4 ADB-skrivare A 12 registersekreterare
1 ADB-skrivare A 11 registersekreterare
7 ADB-skrivare A 10 registersekreterare
4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder för besättande av tjänsten som inrättas genom denna förordning får vidtas före den tidpunkt från vilken tjänsten är inrättad.

5 §

Tjänsten som har inrättats genom denna förordning får första gången besättas utan att den har varit ledigförklarad.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.