1574/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), av dem 6 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1990 (673/90):

1 §

Indras:

Antal Tjänstebenämning Löneklass
Inrikesministeriet
1 överinspektör A 25
1 inspektör A 21
Centralkriminalpolisen
1 vaktmästare A 7
Skyddspolisen
1 biträdande chef S 27
2 avdelningssekreterare A 17
1 byråsekreterare A 13
1 byråsekreterare A 12
1 vaktmästare A 11
1 byråfunktionär A 10
Rörliga polisen
1 yngre konstapel A 12
8 yngre konstapel A 10
1 byråfunktionär A 4
Polisutbildning
1 byråsekreterare A 15
Den lokala polisen
1 länsman A 25
1 överkommissarie A 23
1 kriminalöverkonstapel A 16
1 överkonstapel A 16
2 överkonstapel A 15
57 yngre konstapel A 13
82 yngre konstapel A 10
1 teleexpeditör A 13
2 bevakningsvaktmästare A 11
46 byråfunktionär A 7

Inrättas:

Inrikesministeriet
2 konsultativ tjänsteman A 27
1 överinspektör A 27
3 överkommissarie A 25
1 inspektör A 22
1 planerare A 22
1 avdelningssekreterare A 16
Delegationen för sameärenden
2 translatorstjänst A 18
Centralkriminalpolisen
1 biträdande chef A 27
Skyddspolisen
1 specialforskartjänst A 24
1 kamrer A 20
1 planerare A 19
2 avdelningssekreterare A 15
1 tekniker A 17
1 byråsekreterare A 12
Rörliga polisen
1 överkommissarie A 24
3 överkonstapel A 16
5 äldre konstapel A 13
Polisutbildning
1 lärare A 23
1 avdelningssekreterare A 16
Den lokala polisen
1 länsman A 26
1 biträdande länsman A 24
1 specialforskartjänst A 25
1 överkommissarie A 24
1 telekommunikationsinspektör A 20
4 kriminalöverkonstapel A 17
1 telekommunikationsinstruktör A 16
1 äldre kriminalkonstapel A 15
5 äldre konstapel A 14
63 äldre konstapel A 13
1 avdelningssekreterare A 15
2 byråsekreterare A 14
6 byråfunktionär A 8
2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Åtgärder för besättande av en tjänst som inrättas genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt då tjänsten inrättas.

De tjänster som inrättas genom denna förordning får första gången besättas utan att de förklaras lediga.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.