1572/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Förordning angående ändring av 5 § förordningen om vadhållning vid hästtävlingar

På föredragning av inrikesministern ändras 5 § 2 mom. förordningen den 4 mars 1966 om vadhållning vid hästtävlingar sådant det lyder i förordning av den 21 december 1990 (1174/90) som följer:

5 §

Vid vadhållning om vinnarhästarna i endera två, tre, fyra eller fem olika starter erhåller staten, för i 2 § 2 mom. nämnda ändamål, samt tillståndshavaren sammanlagt 32 procent av insatsernas totalbelopp, fördelat enligt i detta moment nedan angivna grund, medan återstående 68 procent fördelas i belopp, som är jämnt divisibla med femtio penni, mellan dem som vunnit vid vadhållningen, proportionellt efter insatsernas storlek, medan överskjutande pennibelopp tillfaller den föranstaltande föreningen eller sammanslutningen.

Fördelningsgrund:

Statens andel Tillståndshavarens andel
Totalomsättningen mk mk För den del som överskjuter den undre gränsen % mk För den del som överskjuter den undre gränsen %
0-100 000 0 3 0 29
100 000-200 000 3 000 4 29 000 28
200 000-300 000 7 000 5 57 000 27
300 000-400 000 12 000 6 84 000 26
400 000 och mera 18 000 7 100 000 25

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.