1566/1991

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1991

Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om prissänkningsersättningar för mjölkhushållningsprodukter som används till foder

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 14 januari 1988 om prissänkningsersättningar för mjölkhushållningsprodukter som används till foder (27/88) jämte senare ändringar.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 19 december 1991

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Specialforskare
Seppo Hassinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.