1562/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av skoltlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till skoltlagen av den 24 augusti 1984 (611/84) en ny 20 a § som följer:

20 a §
Statens ansvar och skötselarvoden för tidigare lån

I fråga om statens ansvar och ersättning för kostnaderna för skötseln av lån som före 1992 har beviljats med stöd av denna lag samt lagen om anskaffande av boplatser åt vissa skoltar och jordregleringslagen berörande skoltar iakttas på motsvarande sätt 46 och 47 §§ naturnäringslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Denna lag medför ingen ändring i villkoren för statens ansvar i fråga om lån som före ikraftträdandet har beviljats på statens ansvar.

Regeringens proposition 96/91
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 9/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.