1557/1991

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1991

Finansministeriets beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott för skatteåret 1992

Finansministeriet har med stöd av 42 § och 48 § 1 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd,

dessa lagrum sådana de lyder, 42 § i lag av den 12 november 1982 (808/82) och 48 § 1 mom. i lag av den 13 augusti 1976 (670/76), beslutat:

1 §

Förskott fastställs inte om dess belopp skulle vara mindre än 500 mark.

2 §

Förskott uppbärs av samfund som avses i 4 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88), beroende på förskottsbeloppets storlek, i två eller flera rater som följer:

Förskottsbelopp som uppbärs mk Antal uppbördsrater Uppbördsmånader
500-5 000 2 februari och september
över 5 000 11 februari-december
3 §

Förskott som fastställts för andra än i 2 § avsedda samfund uppbärs, beroende på för-skottsbeloppets storlek, i en eller flera rater som följer:

Förskottsbelopp som uppbärs mk Antal uppbördsrater Uppbördsmånader
500-800 1 maj
över 800 men högst 3 000 2 april och oktober
över 3 000 men högst 10 000 3 maj, augusti och november
över 10 000 men högst 30 000 4 maj, juli, september och november
över 30 000 men högst 100 000 5 april, juni, augusti, oktober och december
över 100 000 9 april-december
4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992. Det tillämpas vid uppbörd av förskott som fastställs för skatteåret 1992.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut av den 22 december 1982 om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott (1033/82) jämte ändringar.

Helsingfors den 20 december 1991

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. överinspektör
Jukka Havula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.