1554/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av 1 kap. 4 § värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 kap. 4 § 3 mom. värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/89) som följer:

4 §

Med värdepappersförmedlare avses ett värdepappersförmedlingsföretag som nämns i 4 § lagen om värdepappersförmedlingsrörelse (499/89), en depositionsbank och en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland samt ett kreditinstitut som avses i lagen om finansieringsverksamhet (1544/91), om det med stöd av sin koncession bedriver värdepappersförmedling. Med börsförmedlare avses en värdepappersförmedlare som har rätt att bedriva handel på en fondbörs.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 69/91
Ekonomiutsk. bet. 18/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.