1553/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av 4 § lagen om värdepappersförmedlingsrörelse

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § lagen den 26 maj 1989 om värdepappersförmedlingsrörelse (499/89), sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 december 1990 (1286/90), som följer:

4 §

Värdepappersförmedling får bedrivas endast av ett finskt aktiebolag som har fått koncession (värdepappersförmedlingsföretag) samt av depositionsbanker, kreditinstitut som nämns i lagen om finansieringsverksamhet (1544/91) och utländska kreditinrättningars filialkontor i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 69/91
Ekonomiutsk. bet. 18/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.