1550/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av 8 § lagen om konsumentombudsmannen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 januari 1978 om konsumentombudsmannen (40/78) 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1280/90), som följer:

8 §

Om ärendet gäller en depositionsbank eller ett kreditinstitut som avses i lagen om finansieringsverksamhet (1544/91), skall konsumentombudsmannen innan han vidtar en åtgärd som avses i 1 mom. begära utlåtande av bankinspektionen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 69/91
Ekonomiutsk. bet. 18/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.