1525/1991

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1991

Statsrådets beslut om förordnande av aktiebolaget Utvecklingsområdesfonden Ab att utöva verksamhet i Lovisa och Strömfors

Statsrådet har med stöd av 1 § 1 mom. lagen den 22 januari 1971 om aktiebolaget Utvecklingsområdesfonden Ab, sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1988 (1298/88), vid föredragning från handels- och industriministeriet beslutat:

1 §

Utvecklingsområdesfonden Ab skall vara verksam, utöver vad därom är stadgat i lag och vad statsrådet därom särskilt beslutat, i följande specialområdeskommuner som avses i 11 § lagen om regionalpolitik (1168/88):

1) i Lovisa under åren 1992-1994; och

2) i Strömfors under åren 1991-1994.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 23 december 1991.

Genom beslutet upphävs statsrådets beslut av den 20 december 1990 om förordnande av aktiebolaget Utvecklingsområdesfonden Ab att utöva verksamhet i Strömfors (1200/90).

Helsingfors den 19 december 1991

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Regeringsråd
Sakari Arkio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.