1508/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om ändring av lagen om skydd i arbete

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) 37 § samt

ändras mellanrubriken före den upphävda 37 § som följer:

Användande av barn och ung person i arbete
37 §


Denna lag träder i kraft den dag som fastställs genom förordning.

Regeringens proposition 122/91
Arbetspolitiska utsk. bet. 4/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.