1501/1991

Given i Helsingfors den 8 november 1991

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Japan för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i det i Helsingfors den 4 mars 1991 undertecknade protokollet om ändring av avtalet den 29 februari 1972 mellan Republiken Finland och Japan för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Regeringens proposition 30/91
Statsutsk. bet. 20/91

Helsingfors den 8 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.