1498/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet med Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i Brasilia den 12 juni 1989 uppgjorda protokollet om ändring av avtalet mellan Republiken Finland och Förbundsrepubliken Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 2/74), vari vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 8 november 1991 (1497/91) och vilket republikens president godkänt likaså den 8 november 1991 och beträffande vilket noterna om dess godkännande utväxlats den 22 november 1991, träder i kraft den 22 december 1991 så som därom överenskommits.

2 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av protokollets bestämmelser utfärdas vid behov av finansministeriet.

3 §

Lagen den 8 november 1991 om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (1497/91) och denna förordning träder i kraft den 22 december 1991.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författnigssamlings fördragsserie nr 107/91)

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.