1492/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Förordning angående bringande i kraft av överenskommelsen med Macao om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Macao

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 1 och 3 § lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74):

1 §

Den i Macao den 24 maj 1991 mellan Finlands regering och Macaos regering ingångna överenskommelsen om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Macao är i kraft från den 1 januari 1992 såsom därom avtalats.

2 §

På tullverket ankommer att följa med den införsel av varor som sker med stöd av ovannämnda överenskommelse.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 20 december 1991.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författnigssamlings fördragsserie nr 105/91)

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.