1490/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Hongkong om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Hongkong

På föredragning av ministern för handläggning av ärendena som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 1 och 3 § lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74):

1 §

Den mellan Finland och Hongkong från Finlands sida den 22 maj 1991 och från Hongkongs sida den 11 juli 1991 undertecknade överenskommelsen om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Hongkong träder i kraft den 1 januari 1992 såsom därom avtalats.

2 §

På tullverket ankommer att följa med den införsel av varor som sker med stöd av ovannämnda överenskommelse.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 20 december 1991.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författnigssamlings fördragsserie nr 103/91)

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.