1480/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om ändring av 23 § luftvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 23 § luftvårdslagen av den 25 januari 1982 (67/82) ett nytt 3 mom. som följer:

23 §

För överträdelse av förbud mot tomgångs-körning med motorfordon kan parkeringsbot påföras enligt vad som stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 10/91
Trafikutsk. bet. 2/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.