1475/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om ändring av 5 § lagen om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 2 mom. lagen den 29 december 1988 om allmän statsandel och allmänna finansieringsunderstöd till kommunerna (1273/88) som följer:

5 §

Utjämningsgränsen är 79,25 procent av det genomsnittliga antalet skattören per invånare i samtliga kommuner för de kommuner där antalet invånare per kvadratkilometer land (befolkningstätheten) understiger 1,0 eller som är skärgårdskommuner som nämns i 9 § 1 mom. lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/81). Utjämningsgränsen är 75,25 procent för kommuner där befolkningstätheten är 1,0-1,9 och 72,25 procent för kommuner där den är 2,0-6,9. För övriga kommuner är Utjämningsgränsen 69,25 procent.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och gäller till utgången av 1992.

Regeringens proposition 132/91
Förvaltningsutsk. bet. 10 91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.