1473/1991

Utfärdat i Helsingfors den 12 december 1991

Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående begränsning av transporten av levande fisk och rom från övriga delar av Finland till Ule älvs, Vuoksens, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki och Hiitolanjoki vattensystem, till de delar av Kymmene älvs vattensystem som ligger ovanför Voikkaa stigningshinder samt till de delar av Koutajoki och Kemjoki vattensystem, som ligger inom Finlands gränser

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 95 § 2 mom. lagen om fiske (286/82) av den 16 april 1982 och 1 § förordningen angående begränsning av transporten av djur för förhindrande av djursjukdoms spridning (572/81) av den 7 augusti 1981 beslutat:

Ändamål och tillämpningsområde
1 §

Ändamålet med dessa bindande föreskrifter är att förebygga spridningen av furunculos hos laxfiskar.

Beslutet gäller inte transporten av levande fisk eller rom mellan de i 2 och 3 § nämnda vattensystemen.

Transport av levande fisk
2 §

Transporten av levande fisk från övriga delar av Finland till Ule älvs, Vuoksens, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki och Hiitolanjoki vattensystem, till de delar av Kymmene älvs vattensystem som ligger ovanför Voikkaa stigningshinder samt till de delar av Koutajoki och Kemjoki vattensystem som ligger inom Finlands gränser, för utplantering eller till fiskodling som ligger i nämnda vattensystem, är förbjuden.

Transport av rom
3 §

Transporten av befruktad rom från övriga delar av Finland till Ule älvs, Vuoksens, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki och Hiitolanjoki vattensystem, till de delar av Kymmene älvs vattensystem som ligger ovanför Voikkaa stigningshinder samt till de delar av Koutajoki och Kemjoki vattensystem som ligger inom Finlands gränser, är tillåten endast om rommen omedelbart före transporten behandlas med en jodoforlösning eller annat medel, som är effektivt mot furunculosbakterien.

Statens veterinärmedicinska anstalt ger närmare anvisningar om behandlingens utförande.

Avvikande från bestämmelserna i beslutet
4 §

Från bestämmelserna i detta beslut kan avvikas med tillstånd av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning om särskilda skäl föreligger.

Ikraftträdande
5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992 och är i kraft tillsvidare.

Helsingfors den 12 december 1991

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Veterinärinspektör
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.