1464/1991

Utfärdat i Helsingfors den 6 november 1991

Social- och hälsostyrelsens beslut om läkemedelsförteckning

Social- och hälsostyrelsen har med stöd av 83 § läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/87) beslutat fastställa följande läkemedelsförteckning:

1 §

Läkemedel är de ämnen som uppräknats i bilaga 1 och de droger som uppräknats i bilaga 2 till detta beslut.

Läkemedel är även:

1) övriga ämnen och droger som i medicinskt hänseende är jämförbara med ämnena i bilaga 1 och drogerna i bilaga 2 och vilka används i enlighet med 3 § läkemedelslagen; och

2) vissa från sedvanliga läkemedel till sin form, sammansättning eller sitt tillverkningssätt avvikande preparat eller ämnen, vilka i enlighet med vad som stadgats i 3 och 5 § läkemedelslagen används som läkemedel. Sådana är bland annat radioaktiva läkemedelsberedningar, allergenpreparat, vävnadslim och medicinska gaser; samt

3) vitamin- eller mineralämnespreparat, där den i dygnsdosen ingående mängden vitamin eller mineralämne överstiger den i bilaga 3 till detta beslut nämnda mängden, ävensom för barn avsedda vitamin- eller mineralämnespreparat.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Samtidigt upphävs medicinalstyrelsens beslut av den 31 augusti 1988 om läkemedelsförteckning (850/88).

Sådana preparat som säljs som specialpreparat och som innehåller droger i bilaga 2 till detta beslut eller sådana vitamin- eller mineralämnespreparat, som säljs som specialpreparat, och i vilka den i dygnsdosen ingående mängden vitamin eller mineralämne överstiger den i bilaga 3 till detta beslut nämnda mängden får fortfarande säljas ända till 30.6.1993.

Helsingfors den 6 november 1991

Generaldirektör
Vappu Taipale

Överprovisor
Anu Suomela

Bilaga fattas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.