1461/1991

Utfärdat i Helsingfors den 12 december 1991

Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat, som används vid behandling av dessa och för vilka ersättning utgår enligt sjukförsäkringslagen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändrat 1 och 2 §§ i sitt beslut av den 31 oktober 1985 om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat, som används vid behandling av dessa och för vilka ersättning utgår enligt sjukförsäkringslagen (837/85),

dessa bestämmelser sådana de lyder till de delar som det nu är fråga om ändrad genom statsrådets beslut av den 27 september 1990 (908/90), som följer:

1 §

I 9 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessabehövliga, i 5 a § avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts till 90 procent, är:

Sjukdom Näringspreparat
Komjölksintolerans hos små barn 1) Dietta-Soija
2) Locasol
3) Nutramigen
4) Nutri-Soija
5) Pepti Junior
6) Prosobee
Tillstånd som kräver fortsatt daglig enteral slangmatning 1) Biosorbin MCT
2) Carbospare
3) Dietta Energi
4) Dietta Entero
5) Enrich
6) Ensure
7) Fresubin Fiber Müsli
8) Fresubin Standard
9) Fresubin 750 MCT
10) Maltodextrin MD 01
11) Medisond MCT
12) Nutrison energirik
13) Nutrison pulver
14) Nutrison fiber
15) Nutrison Na limiterad
16) Nutrison pediatric
17) Nutrison protein-/minerallimiterad
18) Nutrison soija
19) Nutrison standard
20) Osmolite
21) Pepti 2000
22) Peptison
23) Pre-Nutrison
24) Reabilan
25) Reabilan HN
2 §

I 9 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa behövliga i 5 a § avsedda kliniska näringspre-parat, som ersätts med hälften av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den stadgade fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat
Svåra absorptionsstörningar i fråga om näringsämnen, närmast fetter 1) Biosorbin MCT
2) Carbospare
3) Dietta Energi
4) Dietta Entero
5) Dietta Plus
6) Dietta Protein
7) Dietta Teho
8) Enrich
9) Ensure
10) Fortimel
11) Fresubin
12) Fresubin Fiber Müsli
13) Fresubin Standard
14) Fresubin 750 MCT
15) Maltodextrin MD 01
16) Medisond MCT
17) Nutridrink
18) Nutrison energirik
19) Nutrison pulver
20) Nutrison standard
21) Oleum vegetabile tenue
22) Osmolite
23) Pepti 2000
24) Pepti Junior
25) Peptison
26) Pregestimil
27) Protifar
28) Reabilan
29) Reabilan HN


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 12 december 1991

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Yngre regeringssekreterare
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.