1452/1991

Utfärdat i Helsingfors den 12 december 1991

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om försvarets vetenskapliga delegation

Statsrådet har vid föredragning från försvarsministeriet

upphävt 10 § i sitt beslut av den 4 november 1965 om försvarets vetenskapliga delegation (582/65), samt

fogat ett nytt 4 mom. till 2 §, sådan den lyder i beslut av den 13 november 1975 (865/75), som följer:

2 §

Om ordföranden, någon annan medlem eller extra medlem eller en suppleant i delegationen avgår eller avlider under mandattiden, förordnar försvarsministeriet i stället för honom för den återstående mandattiden en ny ordförande, medlem, extra medlem eller suppleant som företräder samma vetenskapsområde, myndighet, samfund eller organisation.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 1991

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Äldre regeringssekreterare
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.