1451/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Förordning om ändring av 2 § förordningen om planeringskommissionen för försvarets information

På föredragning av försvarsministern

fogas till 2 § förordningen den 31 december 1975 om planeringskommissionen för försvarets information (1073/75), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 12 november 1982 (820/82), ett nytt 5 mom. som följer:

2 §

Om ordföranden, någon annan medlem eller en suppleant eller en permanent sakkunnig i planeringskommissionen avgår eller avlider under mandattiden, förordnar försvarsministeriet i stället för honom för den återstående mandattiden en ny medlem, suppleant eller permanent sakkunnig som företräder samma parti, myndighet, samfund eller organisation.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.