1450/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Förordning om ändring av 13 § förordningen om hälsovården inom försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern

ändras i förordningen den 3 april 1987 om hälsovården inom försvarsmakten (371/87) 13 § 1 mom. som följer:

13 §

Då ett kommunalt sjukhus eller en hälsovårdscentral har anordnat hälsovård för någon som avses i 3 § 1 mom. lagen om hälsovården inom försvarsmakten och avtal om ersättningen inte har ingåtts enligt 8 § 1 mom. i lagen, skall den ersättning som försvarsmakten betalar beräknas enligt de genomsnittliga kostnaderna på det sätt som stadgas i 43 § lagen om specialiserad sjukvård. Till denna ersättning tilläggs de avgifter som skall uppbäras hos dem som anlitar service vid hälsovårdsanstalterna och som försvarsmakten betalar. I fråga om besök vid hälsovårdscentral kan ersättningen i tillämpliga delar bestämmas på det sätt som stadgas ovan.Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1992.

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.