1448/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för försvarsministeriets förvaltningsområdes prestationer

På föredragning av försvarsministern

ändras i förordningen den 2 mars 1979 om avgifter för försvarsministeriets förvaltningsområdes prestationer (256/79) 2 § 1 mom. samt 3 ja 6 §§,

sådana de lyder i förordning av den 7 oktober 1988 (871/88), som följer:

2 §

För transport eller annan arbetsprestation med militärt luftfartyg uppbärs följande avgifter:

Militärt luftfartyg mk/kvarts timme
HS-helikopter, tung 5 360
HH-helikopter, lätt 855
FF-transportplan 2 420
LJ-bogseringsplan 4 455
PC-förbindelseplan 895
PA-förbindelseplan 275
VN-skolflygplan för elementarutbildning 695

3 §

För transport eller annan arbetsprestation med försvarsmaktens fartyg uppbärs följande avgifter för varje påbörjad timme:

Fartyg mk/timme
Oljebekämpningsfartyg 6 620
Kabelfartyg 5 100
Transportfartyg 2 985
Transportfärja 1 800
Transportbåt 405
Snabbgående båtar 630
Menföresbåt 845
Minfärja 3 860

Utgörs uppgift med användning av pråm eller lyftponton, uppbärs:

1) för motorpråm 420 mark för varje påbörjad timme och för pråm 550 mark för varje påbörjat dygn; samt

2) för lyftponton 275 mark för varje påbörjat dygn.

6 §

För vatten som överlåtits till fastighets bruk uppbärs i avgift 4,20 mark per kubikmeter. Leds fastighets avloppsvatten till försvarsmakten tillhörigt avlopp, uppbärs för det vatten fastigheten använt ytterligare i avloppsvattenavgift 4,40 mark per kubikmeter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.