1433/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Lag om temporär ändring av 4 § lagen om accis på gödselmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 4 § lagen den 7 december 1979 om accis på gödselmedel (881/79), sådant detta lagrum lyder i lag av den 14 juni 1991 (906/91), som följer:

4 §

Accisen på gödselmedel är 60 penni per kilogram.


Denna lag träder i kraft den 18 december 1991 och gäller till utgången av 1991.

Regeringens proposition 54/91
Statsutsk. bet. 46/91

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.