1428/1991

Given i Helsingfors den 13 december 1991

Förordning om ändring av 4 § förordningen om beviljande och utbetalning av vissa pensioner

På föredragning av finansministern fogas till 4 § förordningen den 28 maj 1971 om beviljande och utbetalning av vissa pensioner (415/71) ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir ett nytt 3 mom., som följer:

4 §

Rehabiliteringsförmåner som avses i lagen om statens pensioner utbetalas av statskontoret eller av arbetsgivaren med anslag som för dettaändamål anvisas av statskontoret.Denna förordning träder i kraft den 15 december 1991.

Helsingfors den 13 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.