1410/1991

Given i Helsingfors den 5 december 1991

Förordning om ändring av 2 och 15 §§ förordningen om läkarundersökning av sjömän

På föredragning av arbetsministern

ändras 2 § 1 mom. 3 punkten och 15 § förordningen den 18 juni 1980 om läkarundersökning av sjömän (476/80) som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:


3) sjömansläkare legitimerad läkare som sjöfartsstyrelsen, på grunder som fastställts i samråd med social- och hälsostyrelsen, särskilt har godkänt för denna uppgift; och


15 §
Närmare föreskrifter

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av arbetsministeriet sedan det hört sjöfartsstyrelsen och social- och hälsostyrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 5 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.