1407/1991

Given i Helsingfors den 5 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om lotsningstaxa

På föredragning av trafikministern ändras 1 § 1 mom. och 2 § förordningen den 29 augusti 1980 om lotsningstaxa, sådana de lyder i förordning av den 30 november 1990 (1040/90), som följer: 1 § Lotsningsavgifterna uppbärs i mark enligt följande taxa:LOTSNINGSTAXA

Det tal som visar det lotsade fartygets nettodräktighet Den lotsade sträckan i sjömil (sjm)
(mer än - högst) 1-6 7-12 13-20 21-30 31-40 41-50 51-70 71-100
0- 200 520 780 1 100 1 500 1 900 2 400 3 000 4 050
200- 1 000 620 930 1 300 1 750 2 300 2 800 3 500 4 650
1 000- 3 000 720 1 150 1 550 2 050 2 650 3 200 4 050 5 300
3 000- 6 000 930 1 350 1 850 2 500 3 150 3 800 4 750 6 100
6 000-10 000 1 050 1 550 2 250 2 900 3 600 4 350 5 500 6 950
10 000-20 000 1 300 1 850 2 600 3 400 4 250 5 100 6 400 8 050
20 000-30 000 1 550 2 250 3 000 4 000 5 000 6 050 7 450 9 300
2 §

Den i lotsningsförordningen stadgade väntepenningen är 405 mark för de sex första timmarna. För envar av de följande timmarna är väntepenningen 230 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 5 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.