1406/1991

Given i Helsingfors den 5 december 1991

Förordning om ändring av 65 § fordonsförordningen

På föredragning av trafikministern

fogas till 65 § i fordonsförordningen av den 26 mars 1982 (233/82), sådan den lyder senast ändrad genom förordning av den 9 mars 1990 (245/90), ett nytt 4 mom. som följer:

65 §

4. Med avvikelse från vad som stadgas i 3 c § 4 mom. kan ministeriet på ansökan klassificera såsom turistbil en bil som till sin inre höjd inte fullständigt uppfyller kravet i ovan nämnda moment och för vars del byggandet eller modifieringen till turistbil har påbörjats enligt besiktningsställets anvisningar senast den 31 december 1989.


Denna förordning träder i kraft den 16 december 1991.

Helsingfors den 5 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.