1376/1991

Given i Helsingfors den 21 november 1991

Förordning om ändring av 6 § folkhälsoförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i folkhälsoförordningen av den 10 mars 1972 (205/72) 6 § 2 mom.,

sådant det lyder i förordning av den 22 februari 1991 (406/91), samt

ändras 6 § 1 mom.,

sådant det lyder i förordning av den 26 september 1986 (703/86) som följer:

6 §

Verksamheter som avses i 14 § 1 mom. folkhälsolagen skall handlas såsom hälsovårdscentralens egen eller annan kommunal verksamhet, likväl så att sjuktransport med sjuktransportfordon samt tillsättande av fluor till vattenledningsvatten för tandsjukdomars förebyggande av kommun eller kommunalförbund kan ordnas såsom hörande till hälsovårdscentralens verksamhet eller såsom verksamhet, underställd annan kommunal myndighet eller och i sin helhet eller till någon del ombetros sammanslutning eller enskild yrkesutövare, som har vederbörligt tillstånd därtill. Dessutom kan hälsovårdscentralen skaffa laboratorie-, röntgen- och anestesiservice samt anordna tandreglering på så sätt som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 21 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.