1375/1991

Given i Helsingfors den 21 november 1991

Lag om ändring av 2 § lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 7, 9 och 11 punkten lagen den 23 december 1977 om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/77),

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 7 och 9 punkten i lag av den 17 december 1982 (944/82) och 2 § 11 punkten i lag av den 23 december 1988 (1195/88), som följer:

2 §

Räntestödslån kan beviljas:


7) för företagens och samfundens energiinbesparingsinvesteringar;


9) för byggande av anläggningar som använder en inhemsk energikälla samt för investeringar för produktion av inhemskt bränsle;


11) för investeringar som baserar sig på ny energiteknologi;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 83/91
Ekonomiutsk. bet. 12/91

Helsingfors den 21 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.