1372/1991

Given i Helsingfors den 21 november 1991

Lag om ändring av 19 § lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 19 § 2 mom. lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/88) som följer:

19 §
Inkomst- och utgiftsrester samt tidsbestämning av vissa utgifter

Skatter och inkomster av skattenatur samt amorteringar och räntor på lån som staten har givit är inkomst för det år under vilket de har influtit till staten. Ränta på en statlig skuld är utgift för det år under vilket den har betalts, och nedsättning av emissionspriset på ett lån som staten upptagit är utgift för det år under vilket avtalet om lånet har ingåtts. Skillnaden mellan det nominella värdet och försäljningspriset på statens skuldförbindelselån med en lånetid om högst ett år är utgift för det år under vilket lånet har betalts tillbaka.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992, och den tillämpas på statens skuldförbindelselån som har emitterats den 1 januari 1992 eller därefter.

Regeringens proposition 91 91
Statsutsk. bet. 31 91

Helsingfors den 21 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.